Lid worden van de
Vereniging van Delta Lloyd Gepensioneerden
Een heel goed idee!

Werknemers in actieve dienst kunnen zelf hun belangen behartigen en daarnaast wordt dat gedaan door de ondernemingsraad en de vakbonden. Maar wie doet dat voor de gepensioneerden van Delta Lloyd?

Tot 2006 helemaal niemand en daarom was het zeer belangrijk dat ook deze groep van zich liet horen. De in 2006 opgerichte Vereniging van Delta Lloyd Gepensioneerden heeft als belangrijkste doel het behartigen van de belangen van de leden.

Onze doelstellingen in hoofdlijnen op een rij:

  • het behartigen in de meest ruime zin van de gemeenschappelijke belangen van de leden in het bijzonder met betrekking tot de huidige en toekomstige aanspraken op pensioen, maar ook de belangen op sociaal en maatschappelijk terrein, om deze reden is het lidmaatschap ook nuttig voor degenen die naast hun pensioenuitkering nog blijven werken en degenen die met een regeling vertrekken,
  • zorgen voor afstemming en een goede communicatie tussen Delta Lloyd (nu NN)  en haar gepensioneerden;
  • het bevorderen en in stand houden van de onderlinge band.

Enkele zaken waarin de vereniging een belangrijke rol heeft gespeeld:

  • Compensatie ziektekostenpremie (uiteindelijk heeft de VGdlg – de oude naam van onze vereniging- dit toentertijd met 3 jaar weten te verlengen)
  • Op tal van punten heeft de VGdlg belangen van gepensioneerden bij DL in beeld gebracht en wordt zij gezien als een serieuze onderhandelingspartij.
  • Informatie aan leden over tal van zaken
  • Meepraten, meedenken en meebepalen in ons pensioenfonds. Wij hebben afgevaardigden in ons pensioenfonds.
  • Wij horen in een vroeg stadium indien zich bij onze oud-werkgever zaken voordoen die in het belang zijn van gepensioneerden.
  • Vraagbaak voor individuele kwesties waar leden onze hulp voor vragen.
  • En natuurlijk speelt mee dat ook de onderlinge band tussen oud-collega’s wordt versterkt door onder andere verschillende (culturele) activiteiten.

De VdlG organiseert ook jaarlijks een reünie voor Delta Lloyd en OHRA-gepensioneerden. Een bijzonder gezellige bijeenkomst waar ieder jaar tussen de 200 en 300 oud-collega’s met groot plezier naar toe komen.

Wij willen als vereniging een sterke vertegenwoordiging zijn van en voor de gepensioneerden en dat kan alleen als wij veel leden hebben. Het is daarom van het grootste belang dat ook jij je aanmeldt. Het formulier vind je op deze website. Je kunt dit zonder postzegel naar het op het formulier genoemde adres sturen.

Voor het jaarlijks innen van de contributie vragen wij je via het aanmeldingsformulier om een doorlopende machtiging. Het is helaas niet mogelijk om dat via inhouding op het pensioen te regelen. Incasso via acceptgiro of een nota zou veel te kostbaar worden en dat zou kostenverhogend werken. De ledenbijdrage bedraagt slechts € 17,50 per jaar. Vergeet vooral ook niet om je e-mailadres in te vullen. Wij kunnen je dan snel informeren over actuele ontwikkelingen.

Op onze website vind je alle benodigde informatie over onze vereniging. Zodra je lid bent, kun je ook het afgeschermde deel (alleen voor leden) van de site inzien. Ook de gegevens van het bestuur zijn daar vinden met hun telefoonnummers en
e-mailadressen. Voor algemene vragen kun je het e-mailadres info@vgdlg.nl gebruiken.
Wij versturen frequent e-mailings met actuele informatie over nieuwe ontwikkelingen in onze vereniging en ongeveer vier keer per jaar ontvang je per post een Nieuwsbrief.

Wij vertrouwen erop dat je je, in je eigen belang maar ook dat van onze vereniging, aanmeldt als lid.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,
Kees Scheltes

Secretaris VdlG