Mocht u ook lid willen worden van onze vereniging dan kunt u zich hier aanmelden.
Lid kunnen worden:

  • een ieder die een ouderdomspensioen ontvangt van de Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd
  • ex-medewerkers die vrijwillig vervroegd zijn uitgetreden op grond van de VUT-regeling of een daarmee door de werkgever gelijkgestelde regeling
  • de weduwe, respectievelijk weduwnaar, van één der hiervoor genoemde personen

Zie voor de volledige formulering de Statuten Artikel 4 lid 2.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 17,50, te voldoen via een machtiging voor automatische incasso. Die automatische incasso is een voorwaarde om de kosten zo laag mogelijk te houden, daarom vragen wij uw begrip en medewerking hiervoor.

Klik HIER om het aanmeldingsformulier te downloaden. Het gedownloade formulier kunt u geprint, ingevuld en ondertekend versturen naar:

Secretariaat VdlG
p/a Kees Scheltes
J.W. Frisolaan 46
1412 AJ  Naarden

Om als lid van de vereniging een wijziging in uw adresgegevens of e-mailadres door te geven, kunt u gebruik maken van het online mutatieformulier. Wijzigingen in uw bankgegevens dienen schriftelijk te worden doorgegeven. U kunt hiervoor het bijgaande mutatieformulier downloaden en vervolgens geprint, ingevuld en ondertekend versturen naar het bovenstaande adres.