Zoals we al eerder hebben gemeld, gaat de ALV 2020 fysiek niet door.
Daarom hebben we dit jaar een zogenaamde Papieren Ledenvergadering.

Als vereniging zullen we dit jaar toch op een aantal punten formele besluiten moeten nemen. Als een van de belangrijkste zaken willen we een besluit nemen over de uitbreiding van de vereniging, met daar aan gekoppeld een naams- en statutenwijziging. De statutenwijziging zal daarna nog wel formeel goedgekeurd moeten worden in de fysieke ALV van 2021.

de officiele berichtgeving over deze papieren vergadering wordt binnenkort per post verzonden. De benodigde stukken waren al verzonden voor de afgelaste ALV april 2020 maar door HIER te klikken, kunnen die stukken nogmaals bekeken worden. De uitnodiging op bladzijde 1 heeft dus betrekking op de afgelaste bijeenkomst van april 2020.

update 23 oktober 2020

de officiele berichtgeving over deze papieren vergadering is inmiddels bij de leden bezorgd en kan HIER nog ingezien worden