Waarom lid worden?

Als actief werknemer bij een bedrijf worden de belangen behartigd door de Ondernemingsraden en de vakbonden, maar wie doet dat voor de gepensioneerden? Helaas veelal helemaal niemand en daarom is het van wezenlijk belang dat ook deze groep van zich kan laten horen. Hiervoor is een goede organisatie in de vorm van een vereniging noodzakelijk.  En dat is nou precies waarom de Vereniging van gepensioneerden van de Delta Lloyd Groep is opgericht.

Wij willen uw belangen "binnenshuis" behartigen bij Delta Lloyd. De Raad van Bestuur van Delta Lloyd ondersteunt onze organisatie van harte. Ook zij hecht veel belang aan een goede band met haar gepensioneerde oud-medewerkers en ziet onze vereniging als een waardevolle aanvulling in de contacten met ons.

Nog even onze doelstellingen op een rij (zie ook de statuten):
  • het behartigen in de meest ruime zin van de gemeenschappelijke belangen van de leden in het bijzonder met betrekking tot de huidige en toekomstige aanspraken op pensioen, maar ook de belangen op sociaal en maatschappelijk terrein;
  • zorgen voor een goede communicatie tussen Delta Lloyd en haar gepensioneerden;
  • het bevorderen van de onderlinge band.

Waarom nog langer uitstellen!!! Ga nu snel naar de rubriek "Aanmelden" en stuur uw formulier volledig ingevuld naar het vermelde adres. Er zijn er u al  1307 voorgegaan (per 27-7-2013) !!